OBS! Vi vaccinerer ikke længere mod COVID-19.

Det er stadig muligt, at blive vaccineret på ét af regionens større vaccinationscentre. Vaccinationscentrene og åbningstiderne kan ses her…..

Bestil tid i vaccinationscentrene her…..

Du kan også få hjælp til tidsbestilling hos regionens Corona-hotline på tlf. 97 64 84 63.

 

Det er nu frivilligt om man vil bære mundbind i vores klinik, men vi anbefaler mundbind af hensyn til andre patienter i venteværelset, såfremt du har luftvejssymptomer med ondt i halsen, hoste og snue.

Vi henstiller til, at I følger nedenstående anbefalinger for besøg hos os:

Mød op i klinikken max. 5 minutter før tiden.

Der er fortsat kun begrænset plads i vores venteværelse – mød derfor kun op til aftalt tid og kom alene!

Symptomer på Corona-virus (COVID-19) er – feber, hoste, synkesmerter, vejrtrækningsbesvær.

Ved mistanke om smitte med Corona-virus skal du IKKE henvende dig personligt i lægeklinikken – KUN telefonisk henvendelse.

HUSK at bruge håndsprit samt sund fornuft ift. omgang med syge mennesker