Det er nu frivilligt om man vil bære mundbind i vores klinik, men vi anbefaler mundbind af hensyn til andre patienter i venteværelset, såfremt du har luftvejssymptomer med ondt i halsen, hoste og snue.

Vi henstiller til, at I følger nedenstående anbefalinger for besøg hos os:

Mød op i klinikken max. 5 minutter før tiden.

Der er fortsat kun begrænset plads i vores venteværelse – mød derfor kun op til aftalt tid og kom så vidt muligt alene!

HUSK at bruge håndsprit samt sund fornuft ift. omgang med syge mennesker